Wednesday, 8 August 2012

5 Vi du ve htaccess


Xin chào các bạn, nhất là những bạn đã đang và sẽ là một webmaster icon smile 5 ví dụ về Rewrite URL dùng htaccess thông dụng
Bạn là một WM ắt hẳn phải chú trọng đến việc quảng bá website để thu hút traffic. Có rất nhiều yếu tố để đạt được yêu cầu đó mà trong khuôn khổ bài viết hạn hẹp này Việt Coding không thể nói hết. Việt Coding chỉ nói đến việc “viết lại” (rewrite) đường dẫn web (url) của bạn cho đẹp, cho dễ nhớ, nói chung là thân thiện. Thân thiện với cả visitor và các search engine. Bạn nghĩ sao nếu phải gõ tay hoặc copy dòng địa chỉ này paste vào trình duyệt :
/index.php?option=com_content&view=article&id=25:bai-hc-t-cuc-sng&catid=1:news-tonghop&joscclean=1&comment_id=473#josc473
hay bạn chỉ muốn gõ đơn giản như vầy:
/article/25/bai-hoc-tu-cuoc-song/
Tôi có cần trả lời giùm bạn không nhỉ ? icon biggrin 5 ví dụ về Rewrite URL dùng htaccess thông dụng
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sức mạnh của tập tin .htaccess, qua đó viết lại đường dẫn website của bạn một cách thân thiện (friendly url).
Hy vọng bạn chưa quên một bài viết khác của Việt Coding cũng nói về .htaccess : Bảo vệ băng thông webblog của bạn bằng htaccess ?
urllarge 5 ví dụ về Rewrite URL dùng htaccess thông dụng
URL Rewriting - Một kỹ thuật quan trọng giúp cho SEO - (Nguồn : Internet)
Đây là 5 ví dụ thông dụng nhất:
1. product.php?id=12 —> product-12.html
Đây là một ví dụ cực kỳ cơ bản của rewrite url, thường dùng để che dấu đuôi PHP:
RewriteEngine on
RewriteRule ^product-([0-9]+).html$ product.php?id=$1
2. product.php?id=12 —> product/ipod-nano/12.html
Một SEO chuyên nghiệp luôn biết khéo léo hiển thị từ khoá chính trên URL. Như trong ví dụ sau, URL hiển thị tên của sản phẩm chính:
RewriteEngine on
RewriteRule ^product/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+).html$ product.php?id=$2
3. Non www URL —> www URL
Nếu bạn muốn khi visitor gõ vào trình duyệt vietcoding.com thì được chuyển thẳng vào www.vietcoding.com thì cấu hình như sau:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vietcoding.com$
RewriteRule (.*) http://www.vietcoding.com/$1 [R=301,L]
4) vietcoding.com/user.php?username=xyz —> vietcoding.com/xyz
Nếu website của bạn có một lượng lớn thành viên (như mạng xã hội, diễn đàn), đây là một cách rất hay để rút gọn liên kết cho thành viên dễ nhớ
RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ user.php?username=$1
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ user.php?username=$1
5) Chuyển domain vào cấp thư mục:
Trong quá trình phát triển website, luôn luôn có sự thay đổi (về mã nguồn, cơ sở dữ liệu, cấu trúc site,…). Ví dụ vietcoding.com trước giờ vẫn chạy ở thư mục gốc (root), giả sử vì một lý do nào đó, Việt Coding cần dùng root cho việc khác và muốn chuyển webblog hiện tại vào thư mục /blog/ thì sao ?

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vietcoding.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.vietcoding.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/blog/
RewriteRule (.*) /blog/$1
Thế là xong ! Từ nay mọi truy vấn đến vietcoding.com hoặc www.vietcoding.com đều được redirect vào vietcoding.com/blog
Tất nhiên, URL rewriting rất đa dạng và phong phú, tuỳ sự sáng tạo của từng webmaster mà sẽ cho ra những url độc đáo không đụng hàng, ví dụ như:
http://abc.com/Music/#List_Album2,-1,1
http://abc.com/Products/#IPhone|3GS|32G